مرور نمایه (ایندکس) نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ی

یزدان ستا, جواد, شرکت مهنا، تهران
یزدانی, آزاد, دانشگاه کردستان
یمینی فرد, فرزام, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله