مرور نمایه (ایندکس) نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ل

لشکری, علی, دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز
لشگری, علی, دانشگاه سمنان
لطفی کامران, نیما, دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات