مرور نمایه (ایندکس) نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ق

قاسمیان, معصومه, واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی
قدرتی امیری, غلامرضا, دانشگاه علم و صنعت ایران
قدرتی امیری, غلامرضا, دانشگاه علم و صنعت ایران
قره باغی, مائده, دانشگاه سمنان