مرور نمایه (ایندکس) نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رئوفی, امیر, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
راحت دهمرده, سامان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
راحت دهمرده, سامان, واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران (ایران)
ربیعی قهفرخی, مرجان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رزمخواه, آرش, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشیدی, سمکو, دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
رعیت رکن آبادی, ابراهیم, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رهبر, احمد, دانشگاه امیرکبیر
رهگذر, محمدعلی, دانشگاه اصفهان
روحانی, علی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر