مرور نمایه (ایندکس) نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دادخواه تهرانی, رضا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دانشفر, سعید, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
داودی, محمد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
داوودی, محمد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دبیری, روزبه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دبیری, روزبه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (ایران)
دبیری, روزبه, واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی
درویش زاده, علی, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
درگاهی, پیمان, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دهقان, سید مهدی, دانشگاه صنعتی شیراز
دهقانی, حمید, دانشگاه صنعتی مالک اشتر