مرور نمایه (ایندکس) نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خاتمی, سید محمد, دانشگاه سمنان
خواجه‌پور, مهرداد, دانشگاه صنعتی شیراز
خيرالدين, علي, دانشگاه سمنان
خیرالدین, علی, دانشگاه سمنان
خیرالدین, علی, دانشگاه سمنان و عضو قطب علمي مهندسي و مديريت زيرساخت‌هاي عمراني دانشگاه تهران
خیرالدین, علی, دانشگاه سمنان و عضو قطب علمی مهندسی زیرساخت های عمرانی دانشگاه تهران
خیرالدین, علی, دانشگاه سمنان (ایران)