جزئیات نویسندگان

حسینی, محمود, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله