جزئیات نویسندگان

داودی, محمد, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران, ایران