جزئیات نویسندگان

جعفری, محمد کاظم, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله