جزئیات نویسندگان

ناطقی الهی, فریبرز, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران