جزئیات نویسندگان

غضنفری, فرهاد, پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران