جزئیات نویسندگان

حسینی, سید احسان‌الدین, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران, ایران