جزئیات نویسندگان

امیری, سعید, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله