جزئیات نویسندگان

شفیعی پناه, ریحانه, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله