جزئیات نویسندگان

جلیلی, جواد, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران, ایران