جزئیات نویسندگان

انصاری, انوشیروان, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی