جزئیات نویسندگان

بهار, امید, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله