جزئیات نویسندگان

کلانتری, افشین, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران, ایران