جزئیات نویسندگان

کلانتری, افشین, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران