جزئیات نویسندگان

كلانتری, افشین, پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران