ارزیابی دیدگاه ها و رفتار مردم بم نسبت به موضوع «زلزله و ایمنی» ده سال پس از زلزله

فرخ پارسی زاده, یاسمین استوار ایزدخواه, ویدا حشمتی, ملیحه اسکندری, علی احسان سیف

چکیده


بررسی واکنش های مردم بم در زمان وقوع زلزله و دیدگاه های آنان نسبت به این موضوع می تواند عامل مؤثری در اصلاح روش های آموزشی و الگوهای رفتاری مردم در هنگام وقوع زلزله تلقی گردد. در این مقاله، ابتدا نظرات و دیدگاه‌های مردم که زلزله 5 دی 1382 بم را تجربه کردند، مورد بررسی قرار گرفت و رفتار و وضعیت مردم بم در زمان وقوع زلزله، آگاهی آنان در مورد پناهگیری، علت وقوع زلزله و ایمن بودن در برابر زلزله ده سال پس از زلزله بررسی شده است. در انتها، شناخت تأثیر این زلزله در میزان توجه مردم به آموزش پناهگیری و شناخت رفتار مخاطبان در زمان زلزله مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق، از روش زمینه یابی استفاده شده و نمونه گیری بر اساس روش تصادفی ساده است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه و پرسشنامه  جمع آوری شد و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از دیدگاه مردم نشان می دهد که یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با خطرات ناشی از زلزله، ساخت خانه مقاوم در برابر زلزله می-باشد. در خصوص آگاهی مردم از زلزله پرسیده شد. بیشتر این افراد اطلاعات خود را در مورد ایمنی از طریق مدرسه و کتب درسی به دست آورده اند و معتقدند روش آموزش چهره به چهره می تواند بسیار مفید و مؤثر واقع گردد. همچنین با توجه به این که مهم‌ترین منبع دریافت اطلاعات مربوط به نحوه پناهگیری «مدرسه، کتب درسی، مانور و دوره های ضمن خدمت آموزگاران» بوده است، لذا به آموزش رسمی و اجرای مانور مدارس باید بیشتر پرداخته شود.

موضوع


زلزله و ایمنی، بم، رفتار مردم، پناهگیری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است