تأثیر ضابطه آيين‌نامه‌اي تأمین ‌‌‌‌‌‌مقاومت جانبی قاب خمشی بر رفتار غیرخطی سیستم‌های دوگانه بتن مسلح

سامان باقری, مسعود فرزام, مهدیه مداحی

چکیده


مطابق اکثر آیین‌نامه‌ها از جمله استاندارد 2800، در سیستم دوگانه، قاب‌های خمشی باید به‌طور مستقل قادر به تحمل حداقل 25 درصد نیروی جانبی وارد بر ساختمان باشند. در مسائل حرفه‌ای، برای اعمال این بند از آیین‌نامه روش‌های مختلفی وجود دارد كه در این مقاله به بررسی این روش‌ها و تأثیر آن‌ها بر روی مقاومت سازه و نحوه توزیع نیروی برشی بین قاب و دیوار برشی پرداخته می‌شود.‌ ‌‌‌در این روش‌ها، به‌منظور حذف توانایی باربری جانبی دیوار برشی، دیوار برشی حذف مي‌شود و یا بدون حذف دیوار برشی، پارامترهای سختی دیوار برشی اصلاح مي‌شود. برای بررسی تأثیر این بند آیین‌نامه، مدل‌هاي سازه‌اي با تعداد طبقات مختلف با و بدون در نظر گرفتن بند مذکور مدل‌سازی شدند. نتایج حاصل از تحلیل‌های بار افزون و تاریخچه زمانی نشان می‌دهد، در نوعی از روش حذف توانایی باربری جانبی دیوار برشی با اعمال تغییراتی در سختی دیوار برشی و المان‌هاي مرزي آن، كه در اين پژوهش با عنوان (c) توصیف‌شده، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در نتایج ایجاد می‌شود. در این روش تعداد المان‌هایی که وارد حوزه غیرخطی شده‌اند، کاهش‌یافته و مقاومت جانبی سازه افزایش‌یافته است. در کلیه روش‌ها سهم دیوار نسبت به قاب در طبقات فوقانی کمتر شده است. در تمامی مدل‌هايي که قاب خمشی توانایی تحمل حداقل 25 درصد نیروی جانبی را دارد، در تراز پایه سهم باربری جانبی قاب خمشی در سیستم دوگانه در تحلیل‌های خطی بین 7/1 الی 2/7 درصد و در تحلیل‌های تاریخچه زمانی غیرخطی بین 9/1%  الی 3/7% است.

موضوع


سیستم دوگانه، مقاومت جانبی، دیوار برشی، قاب خمشی بتنی، زلزله

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است