ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای شهر بندرعباس

سید مهدی زهرائی

چکیده


در این تحقیق، با انجام برداشتهای میدانی برای حدود 550 ساختمان مختلف در شهر بندر‌عباس، مقایسه‌ای اجمالی میان تعدادی از روشهای ارزیابی آسیب‌پذیری موجود صورت گرفته و با بررسی و مقایسه‌ نتایج ارزیابی آسیب‌پذیری توسط چهار روش منتخب بر روی داده‌های مربوط به 30 ساختمان نمونه، روش ارزیابی آسیب‌پذیری آریا به همراه اصلاحاتی در جدول مربوط به آن، به عنوان روش نهایی انتخاب شده است. در ادامه، شاخص خسارت مربوط به تمامی ساختمانهای برداشت‌شده با روش نهایی محاسبه شده و میانگین این شاخصها در شدت‌ 7 تا 9 در مقیاس MSK ، برای انواع مختلف ساختمانها، به صورت نمودارهایي بر حسب شدت و PGA ترسیم شده است. سپس ساختمانهاي برداشت‌شده به نحو مناسبي بر روي نقشه شهر پياده شده و نقشه آسيب‌پذيري لرزه‌اي به دست آمده است. به موجب این تحقیق، بيش از 98 درصد ساختمانهاي بنایي فاقد كلافبندي در برابر يك زلزله با شدت 8 تخريب می‌شوند. عملکرد ساختمانهای بتن‌مسلح با قاب خمشی مشابه ساختمانهای فلزی با مهاربند مي‌باشد. حدود 60 درصد اين ساختمانها در زلزله‌هاي با شدت 8، خسارت متوسط و 75 درصد آنها در زلزله‌های با شدت 7، خسارت کمی می‌بینند.

موضوع


آسيب‌پذيري لرزه‌اي كيفي، روش آريا، شاخص آسيب، شدت زلزله

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است