مطالعه موردی یک ساختمان بتن آرمه مقاوم در برابر زلزله تحت اثر بارگذاری انفجار

علیرضا مرتضایی

چکیده


با توجه به حوادثی كه در گوشه و كنار دنیا به وقوع پیوسته، مشخص شده رفتار ساختمانها تحت اثر بارهای انفجار به دلیل خصوصیات متفاوت این نوع بارگذاری با بارهای دیگر یکسان نیست. از آنجایی که بیشتر شهرهای ایران به دلیل موقعیت ممتاز استراتژیکی و برخورداری از منابع طبیعی خدادای سرشار، همواره در معرض تهدیدهای خارجی قرار دارند، لزوم شناخت تهدیدات و نحوه مقابله با آنها چون حملات تروریستی، انتحاری و بمب بر مهندسان سازه الزامی است و ساختمانها باید برای چنین خطراتی محاسبه شوند. با توجه به جایگاه ویژه سازه‌های بتن ‌مسلح در صنعت ساختمان کشور و گستردگی استفاده از سیستم-های ساختمانی خمشی بتن‌مسلح در ساختمانهای طراحی شده و آسیب‌پذیری این نوع سیستم‌های ساختمانی در برابر بارهای انفجار، هدف از این تحقیق بررسی دقیق پاسخ یك ساختمان بتن‌آرمه نه طبقه مقاوم در برابر زلزله تحت اثر بارگذاری ضربه‌ای و انفجار می‌باشد. از آنجایی که فرض می‌گردد سازه مذکور در ناحیه با لرزه‌خیزی بسیار زیاد قرار دارد ابتدا سازه مذکور تحت اثر نیروهای لرزه‌ای بهسازی شده، آنگاه سازه بهسازی شده تحت اثر بارهای انفجار قرار می‌گیرد. دو طرح بهسازی شامل بهسازی قابهای خمشی بتن‌آرمه و بهسازی با اضافه نمودن دیوارهای برشی پیشنهاد می‌گردد. نتایج تحلیل اجزاء محدود غیرخطی نشان می‌دهند كه بهسازی قابهای خمشی به طور قابل ملاحظه‌ای اثرات تخریبی انفجار و به دنبال آن انهدام پیشرونده را كاهش می‌دهد. نتایج همچنین نشان می‌دهند كه بهسازی با اضافه نمودن دیوارهای برشی در كاهش خسارات ناشی از انفجار مؤثر می‌باشد اما در قیاس با بهسازی قابهای بتن‌آرمه تاثیر كمتری دارد.

موضوع


بهسازی، انفجار، انهدام پیشرونده، تحلیل غیرخطی، ساختمان بتن‌آرمه

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است