اثر مؤلفه قائم زلزله بر روی پلهای بزرگراهی بتن آرمه

افشین کلانتری, نیما لطفی کامران

چکیده


با توجه به خطر لرزه‌ای بالا در کشور ما و وجود گسلهاي فراوان در نزدیکی بسیاری از شهرهای ایران، احتمال وقوع زلزله‌هاي حوزه نزديک با مؤلفه قائم قابل‌توجه فراوان است، آنچنان که این نوع تحریک در زلزله‌هايي مانند بم 2003 و طبس 1978 به راحتي قابل مشاهده مي‌باشند. بسیاری از آیین نامه های طراحی پل مانند آیین نامه ایران یا از اثرات مؤلفه قائم صرفنظر کرده و یا استفاده از روشهایی مانند ساختن طیف طراحی قائم از طیف افقی با نسبتهایی مانند  را را توصیه می کنند. این در حالی است که تحقیقات و مطالعات جدید، شدت قابل توجه مؤلفه قائم زلزله را در نزدیکی گسلها یادآور می شوند. در این تحقیق، برای تعیین اثرات مؤلفه قائم زلزله بر روی پلهای بزرگراهی، یک پل طراحی شده توسط آیین‌نامه ایران را تحت زلزله‌های نزدیک گسل تحلیل نموده و به بررسی تغییرات پاسخهای نیروی محوری ستونها، لنگر قائم عرشه در روی پایه و لنگر قائم پایه در وسط دهانه پرداخته شد. به این منظور مدل المان محدود سازه یاد شده در نرم افزار SAP2000 ایجاد و تحلیل‌های دینامیکی بر روی آن صورت گرفت. نتایج این تحلیل‌ها تغییرات چشمگیری را در پاسخهای مورد مطالعه نشان داد.

موضوع


مؤلفه قائم، تکانهای زمین، پل بزرگراهی، تحلیل تاریخچه زمانی، طیف پاسخ شتاب

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است