جایگاه مدلسازی و تخمین خسارات و تلفات سوانح در مدیریت ریسک و بحران سوانح طبیعی

محمدرضا ذوالفقاری

چکیده


روند افزایشی خسارات ناشی از سوانح طبیعی در سالهای اخیر به طور مستقیم متأثر از فعالیتهای بشر و پراکندگی سرمایه‌های آسیب‌پذیر در مجاورت منابع خطرهای طبیعی می‌باشد. این سوانح علاوه بر اینکه سبب تلفات جانی و سایر معضلات اجتماعی دیگر می‌شوند، بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی تهدید می‌کند. عواقب انسانی بسیار وسیع و ناگوار سوانحی همچون سونامی سوماترا، زلزله بم و زلزله اخیر توهوکو ژاپن توانسته‌اند تا حدودی لزوم وجود ابزار و تمهیدات لازم برای نجات جان انسانها را برجسته نمایند. با این همه به دلیل فقدان سیستم های مبتنی بر مدیریت ریسک در لایه‌های مدیریتی و سیاستگذاری کشورها، اهمیت بار مالی ناشی از سوانح طبیعی و سیستم های باز پرداخت خسارات احتمالی نادیده گرفته می‌شوند. در این مقاله، نقش مدلسازی خسارات و تلفات ناشی از سوانح در مدیریت ریسک و مدیریت بحران سوانح طبیعی بررسی شده است. مشخصات مدل های نرم‌افزاری تخمین خسارت و کاربردهای آنها در شاخه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به طور اخص دو کاربرد مهم این ابزار در مدیریت ریسک در صنعت بیمه و همچنین سامانه‌های تخمین سریع خسارت و تلفات و کاربرد آن در هدایت پاسخ سریع و مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای این مقاله دو مورد از سامانه‌های طراحی و توسعه داده شده برای شهر تهران ارائه شده است.

موضوع


سامانه‌های تخمین خسارت، مدیریت ریسک سوانح طبیعی، بیمه سوانح، مدیریت بحران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است