معرفی یک شاخص خرابی لرزه ای با کارایی بالا از بین شاخصهای تحلیلی موجود

مهدی فیروزبخت, حمیدرضا وثوقی فر, سعید عرفانی

چکیده


بر مبنای تحقیقات انجام گرفته محققان، برای ارزیابی لرزه‌ای ساختمانهای موجود چند روش به كار گرفته می‌شود. در یك دسته‌بندی می توان آنها را در دو گروه روشهای تجربی (بازدید سریع چشمی بر مبنای قضاوت مهندسی) و تحلیلی (مدلسازی) طبقه‌بندی كرد. در صورتی كه نتایج ارزیابی لرزه‌ای سریع ناكافی و به مطالعه بیشتری نیاز باشد، ادامه روند ارزیابی در مرحله دوم (انجام ارزیابی لرزه‌ای تحلیلی) صورت می‌گیرد. در این تحقیق با مروری بر تاریخچه شاخصهای خرابی لرزه‌ای تحلیلی در چهار دهه‌ اخیر و بررسی جزئیات و تعیین نقاط قوت و ضعف برخی از این شاخصها، رابطه‌ای کارا برای ارزیابی لرزه‌ای تحلیلی ساختمانهای موجود در ایران معرفی شده است. با بررسی مقایسه‌ايِِ شاخصهای مختلف ارزیابی لرزه‌ای پیشنهاد می‌شود كه شاخص خرابی لرزه‌ای رافائل و میر مبنای كار محققین در كشور قرار گیرد. این رابطه پیشنهادی در مقایسه با سایر روشهای مشابه به دلیل سهولت تعیین پارامترهای مشخص كننده میزانِ خرابی كلی، می‌تواند موجب تسریع در تصمیم‌گیری شود. در پایان به منظور نشان دادن چگونگی تعیین پارامترهای مشخص كننده میزان خرابی كليِِ رابطه‌ پیشنهادی، دو سازه‌ فولادی و بتنی دو بعدی مورد ارزیابی لرزه‌ای قرار گرفتند و میزان خرابی كلی برای آنها تعیین شد.

موضوع


مدلسازی، آسیب‌پذیری، رافائل و میر، خرابی كلی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است