اثر میراگرهای لرزه‌ای در کاهش خسارات محتمل مالی در ساختمان‌ها در زمان زلزله

افشین کلانتری

چکیده


موضوع ساده‌سازی مفاهیم فنی و اقتصادی برای ترویج روش‌های طراحی و اجرای صحیح ساختمان‌ها و کاهش خسارات اقتصادی ناشی از زلزله‌ها مورد توجه مدیران کلان حوزه‌ی کاهش ریسک ناشی از زلزله قرار گرفته است. اهمیت اصول فنی یا فناوری‌های نوین در طراحی و اجرا و نقش آنها در کاهش خسارات مالی و انسانی برای مردم عادی قابل درک نیست. هزینه‌های اولیه ناشی از به‌کارگیری فناوری‌های نوین اغلب مانع گسترش استفاده از آنها در ساختمان‌هاست. این در حالی است که برآورد خسارات اقتصادی محتمل و همچنین بیمه‌ی زلزله‌ی ساختمان‌ها در صورت تعریف صحیح و پیاده‌سازی درست و منطقی ابزاری قابل اطمینان و توانمند در این زمینه و آشنایی با اثرات مالی این فناوری‌ها در طول عمر سازه است. در این مقاله به مروری بر مبانی نظری در محاسبه‌ی خسارات لرزه‌ای محتمل و هزینه‌ی بیمه بر اساس میزان خطر زلزله، آسیب‌پذیری ساختمان و شاخص‌های مورد نظر بیمه‌گر پرداخته شده است. این روش در یک مثال برای توضیح مزایای اقتصادی به‌کارگیری میراگرهای لرزه‌ای در ساختمان‌ها  به‌صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مثال با بیان برتری اقتصادی به‌کارگیری روش‌های طراحی و مقاوم لرزه‌ای جدید در مقایسه با روش‌های مرسوم، به بیان ساده‌ی مزیت این روش‌ها می‌پردازد.


موضوع


خسارات لرزه‌ای محتمل، حالت‌های آسیب، میراگرهای لرزه‌ای.

تمام متن:

PDF

مراجع


Kiyono, J. and Kalantari, A. (2004) Collapse mechanism of adobe and masonry structures during the 2003 Iran Bam earthquake. Bull. Earthquake. Research Institute, University Tokyo, 79, 157-161.

وبگاه استانداری آذربایجان شرقی، http://ostan-as.gov.ir.

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (1396) گزارش بازدیدهای مقدماتی از مناطق زلزله‌زده در زلزله 1396 سرپل ذهاب کرمانشاه، http://www.iiees.ac.ir/fa.

Munich Re (2010) Geo Risks Research, NatCatSERVICE.

کلانتری، ا. (1389) مدیریت خطرپذیری لرزه‌ای سازه‌ها (ترجمه). پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

McGuire, R.K. (2004) Seismic Hazard and Risk Analysis. Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, CA.

Ghodrati Amiri, G.A. and Mahdavian, F., Manouchehri Dana (2007) Attenuation relationships for Iran. Journal of Earthquake Engineering.

Saffaria, H., Kuwatab, Y., Takadac, S., and Mahdavi, A. (2012) Updated PGA, PGV, and spectral acceleration attenuation relations for Iran. Earthquake Spectra.

Naghavi, M., Shomali, Z.H., and Zare, M. (2012) Lg coda variations in North-Central Iran. International Journal of Geophysics.

Yazdani, A., Kowsari, M., and Amani, S. (2016) Development of a regional attenuation relationship for Alborz, Iran. Journal of the Earth and Space Physics.

Mousavi, M., Ansari, A., Zafarani, H., and Azarbakht, A. (2012) Selection of ground motion prediction models for seismic hazard analysis in the Zagros region, Iran. Journal of Earthquake Engineering, 16(8), 1184-1207.

Zafarani, H. and Mousavi, M. (2014) Applicability of different ground-motion prediction models for northern Iran. Natural Hazards, 73(3), 1199-1228.

Baker, J.W. (2008) An Introduction to Pro-babilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA).

Ghodrati Amiri, G., Mahmoodi, H., and Razavian Amrei, S.A. (2010) Probabilistic Seismic Hazard Assessment of Tehran Based on Arias Intensity. IJE Transactions, B: Applications.

کلانتری، ا. و شهبازی، و. (1388) تأثیر جداسازی لرزه‌ای بر شکنندگی لرزه‌ای تجهیزات صلب بلوکی. مجله‌ی شریف.

کلانتری، ا. و میرعابدینی، س.ا. (1396) به‌کارگیری میراگرهای سربی تزریقی در حرکت گهواره‌ای ساختمان فولادی. گزارش پژوهشی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

Rodgers, G.W., Chase, J.G., Mander, J.B., Leach, N.C., and Denmead, C.S (2006) Experimental development, trade off analysis and design implementation of high force-to-volume damping technology. Bulletin of the New Zealand Society for EQ Engineering.

Rodgers, G.W., Chase, J.G., Heaton, D., and Cleeve, L. (2013) Testing of lead extrusion damping devices undergoing representative earthquake velocities. Proceedings of NZSEE Conference.

Arjmand, A., Nouri, G., and Azadi Hir, M. (2010) Seismic hazards assessment of North-west of Iran, Ardabil city. 15WCEE, LISBOA.

ASCE (2013) Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings. ASCE/SEI 41-13, American Society of Civil Engineers.

کلانتری، ا. و فرمانی، م.ر. (1396) ارزیابی خسارت محتمل در ساختمان‌های فولادی دارای میراگرهای سربی تزریقی. گزارش پژوهشی، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

Majd, M., Hosseini, M., and Moein Amini, A (2012) Developing fragility curves for steel building with X-bracing by nonlinear time history analyses. 15th World Conference Earthquake Engineering, Lisboa.

Hyun Shin, Life-Cycle (2010) Cost-Based Optimal Seismic Design of Structures with Energy Dissipation Devices. Ph.D. Dissertation.

Wanitkorkul, A. and Filiatrault, A. (2006) Influence of passive supplemental damping systems on structural and nonstructural seismic fragilities of a steel building. Engineering Structures.

FEMA (2000) Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings, FEMA356. Federal Emergency Management Agency


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است