بررسی تغییرات پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش مفاصل غیرخطی ستون های فولادی در ASCE41-17

احسان گودرزی, مجید محمدی

چکیده


تعریف صحیح مفاصل پلاستیک از مهم­ترین اقداماتی است که در تحلیل­ های غیرخطی انجام می­ شود. مفاصل پلاستیک خمشی در ستون­ ها تابعی از نیروی محوری آنها است و اگر مقدار نیروی محوری ستون از حد خاصی فراتر رود، دیگر نمی­ توان رفتار آن عضو را به‌صورت «جابه‌جایی-کنترل» فرض نمود. تاکنون برای تعیین نیروی محوری ستون در تحلیل ­های تاریخچه زمانی یا بار افزون، از حداکثر نیروی محوری ایجاد شده در عضو استفاده می­ شد. این در حالی است که بر اساس تحقیقات اخیر، نیروی محوری گذرا تأثیر چندانی بر تعیین نوع رفتار ستون ندارد. بر اساس نتایج این تحقیقات که در نسخه 2017 آیین­ نامه ASCE 41 نیز منعکس شده است، خصوصیات مفاصل پلاستیک، تابعی از نیروی محوری اولیه موجود در ستون ناشی از وجود بارهای مرده و زنده می ­باشد؛ بنابراین، روابط جدید مدل ­سازی موجب طراحی طرح ­های بهسازی ارزان­تر و دخالت کمتر در طرح اصلی ساختمان­ ها می­ شود و می­ تواند عملکرد واقعی ساختمان­ ها را بهتر نمایش دهد. همچنین روابط جدید، زمان مورد نیاز برای مدل­سازی ستون­ های فولادی را کاهش می ­دهند و ابهامات ویرایش قبل را در خصوص نحوه محاسبه نیروی محوری ندارند. در این مقاله تلاش شده است که تحقیقات انجام شده برای بررسی اثر نیروی محوری بر خصوصیات مفاصل خمیری خمشی در ستون­ ها، ارائه گردد.

موضوع


مدل سازی ستون های فولادی، مفاصل متمرکز غیرخطی، ASCE 41-17

تمام متن:

PDF

مراجع


نشریه شماره 360 (1392) تجدید نظر اول. دستورالعمل بهسازی لرزه¬ای ساختمان¬های موجود. معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی.

ASCE 41-17 (2017) Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings. American Society of Civil Engineers.

ASCE 41-13 (2013) Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings. American Society of Civil Engineers.

Bech, D., Tremayne, B., and Houston, J. (2015) Proposed changes to steel column evaluation criteria for existing buildings. 2015 SEAOC Convention Proceedings.

Bech, D., Tremayne, B., and Houston, J. (2017) ASCE 41-17 steel column modeling and acceptance criteria. ASCE Structures Congress.

Popov, E., Bertero, V., and Chandramouli, S. (1975) Hysteretic Behavior of Steel Columns. Earthquake Engineering Research Center Report No. 75-11.

MacRae, G. (1989) The Seismic Response of Steel Frames. University of Canterbury, Christchurch New Zealand.

Brownlee, S. (1994) Axial Load and Plate Slenderness Effects on the Inelastic Behavior of Structural Steel Beam-Columns.

Newell, J. and Uang, C. (2006) Cyclic Behavior of Steel Columns with Combined High Axial Load and Drift Demand. Structural Systems Research Report No. SSRP-0622.

Uang, C., Ozkula, G., and Harris, J. (2015) Observations from cyclic test on deep, slender wide-flange structural steel beam-column members. Proc. of Annual Stability Conference, Tennessee, Nashville.

Elkady, A. and Lignos, D. (2015) Analytical investigation of the cyclic behavior and plastic hinge formation in deep wide-flange steel beam-columns. Bulletin of Earthquake Engineering, 13(4), 1097-1118, doi:10.1007/s10518-014-9640-y.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است