مقایسه سازه های بتنی و فولادی جهت استقرار پدستال آنتن‌های بشقابی بر اساس مدل‌سازی نرم‌افزاری

محمود حسینی, بهادر پورحاتمی

چکیده


با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری فضایی در کشورهای توسعه‌یافته و نیز درحال‌توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران، طراحی و بهره ­برداری از تجهیزات مخابراتی خصوصاً آنتن‌های بشقابی، جهت ارسال و دریافت اطلاعات در ایستگاه‌های زمینی مربوطه دارای اهمیت بسزایی می­ باشد. با پیشرفت هرچه بیشتر علوم مرتبط با فناوری فضایی از جمله مهندسی مخابرات و با توجه به حساسیت بسیار زیاد آنتن‌های بشقابی مذکور، لازم است طراحی مربوط به سازه‌‎های مرتبط با این حوزه با دقت بیشتری نسبت به گذشته در دستور کار قرار گیرد. در این پژوهش با توجه به فعالیت‌های تحقیقاتی مؤلفان (این تحقیقات برای اولین بار در سطح کشور انجام شده ­اند) و با توجه به کاربرد بسیار زیاد فولاد و بتن، در طراحی و ساخت سازه­ های مورد نیاز جهت استقرار آنتن‌های فوق­ الذکر، پس از معرفی اجمالی سامانه­ های مخابراتی و سازه­ های مربوطه، در ابتدا یک سازه فولادی و در ادامه یک سازه بتنی جهت استقرار یک آنتن بشقابی بزرگ (مشابه برای هر دو سازه) طراحی شده ­اند. در نهایت با توجه به مشخصات مصالح به‌کار رفته و بررسی قیاسی صورت گرفته، مشخص شده است که چنانچه شرایط اقلیمی خاص و یا محدودیتی در خصوص امکانات ساخت سازه به‌وسیله فولاد وجود نداشته باشد، استفاده از فولاد دارای ارجحیت می ­باشد.

موضوع


آنتن بشقابی، طراحی، تحلیل، سازه فولادی، سازه بتنی

تمام متن:

PDF

مراجع


Datasheet-Viasat-Antenna-9.hm-Ka-band-VA91- KA.

Datasheet-Viasat-Antenna-4.5m-C/Ku-band Model 8345.

Telecommunications Industry Association (1996) Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures. TIA/EIA-222-F, Arlington.

Telecommunications Industry Association (2005) Structural Standard for Antenna Supporting Structures and Antennas. ANSI/TIA-222-G.Arlington.

Kiredron, K. and Chain, C.T. (1985) Seismic Analysis of the Large 70-Meter Antenna Part I. Pasadena: NASA. http://ipnpr.jpl.nasa.gov/ progres_ report/42-82/82D.PDF.

Kiredron, K. and Chain, C.T. (1985) Seismic Analysis of the Large 70-Meter Antenna Part II. Pasadena: NASA. http://ipnpr.jpl.nasa.gov/ progress_report/42-83/83B.PDF.

پورحاتمی، ب. (1396) دستورالعمل طراحی سازه¬های حساس ایستگاه‌های زمینی محموله¬های فضایی. تهران: انتشارات خورشید آفرین.

پورحاتمی، ب.، حسینی، م.، و محمودزاده، ا. (1396) اثر اندرکنش خاک- سازه در رفتار لرزه¬ای مجموعه سازه پدستال آنتن‌های بشقابی بزرگ. نشریه علمی پژوهشی سازه و ساخت، (4)4، 118-135.

حسینی، م.، بهنام، ب.، و پورحاتمی، ب. (1396) ضوابط بارگذاری و طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی جهت استقرار آنتن‌های بشقابی بزرگ. نشریه علمی پژوهشی اساس، (49)19، 6-24.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (1392) آیین¬نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله، استاندارد 2800، ویرایش 4.

Pattan, B. (1993) Satellite Systems Principles and Technologies. Springer, p. 207.

Grace, D. and Mohorci, M. (2011) Broadband Communications Via High-Altitude Platform. West Sussex: A John Wiley and Sons Ltd Publication, 292-311.

Pourhatami, B. (2016) Guidelines for Design of Delicate Structures of Earth Stations of Space Payloads (in Persian). M.Sc. Thesis submitted to ShakhesPajouh Research Center on Natural Disasters Engineering.

NEHRP Consultants Joint Venture (2012) Soil – Structure Interaction for Building Structures. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology.

www.Satsig.net (Accessed in May 21, 2018).


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است