اصول مکان‌یابی سکونتگاه موقت پس از وقوع زلزله احتمالی در شهر تهران؛ محله بریانک– هفت‌چنار

علیرضا فلاحی, بهاره زنیان, جلال نخعی

چکیده


تأمین سکونتگاه موقت یکی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در فرآیند مدیریت بحران است. شناسایی مکان‌های مناسب جهت استقرار سکونتگاه، علاوه بر کاهش خطرات احتمالی آینده، کمک مؤثری به بازگشت جامعه به شرایط پیشین می‌نماید. محله بریانک– هفت‌چنار در جنوب منطقه 10 تهران، یکی از هسته‌های اولیه شکل‌گیری منطقه است که از نظر کالبدی، بیشترین فضای سبز در منطقه را داراست، لیکن سطح قابل‌توجه بافت فرسوده، وجود کاربری‌های خطرساز، نواحی ناامن اجتماعی و ناایمن از منظر مخاطرات، سبب افزایش آسیب‌پذیری محله در برابر وقوع بحران‌ها شده است. پژوهش حاضر، با اتخاذ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، ضمن شناسایی معیارهای انتخاب مکان و نحوه رتبه‌بندی آن جهت استقرار سکونتگاه موقت، به ارزیابی معیارهای فوق در محله بریانک– هفت‌چنار پرداخته و به کمک تکنیک ماتریس سوات، علاوه بر بررسی، تحلیل و اولویت‌بندی سه قطعه زمین نمونه، راهبردهای کاهش خطرات کالبدی و توسعه سکونتگاه‌های موقت در محله را پیشنهاد می‌نماید که ایجاد حریم پمپ‌بنزین خیابان کمیل، پیش‌بینی مراکز امدادی و درمانی در مرکز محله بریانک، ایمن‌سازی ساختمان‌های عمومی و دولتی محله، ایجاد فضاهای باز شهری و پارک در بخش‌های متراکم مسکونی و احیای کالبدی و اجتماعی بافت ناامن و ناایمن لبه نواب، لبه قزوین و بافت فرسوده جنوب بریانک از مهم‌ترین موارد آن است.

موضوع


مکان‌یابی، سکونتگاه موقت، زلزله، تهران، محله بریانک

تمام متن:

PDF

مراجع


عطار، محمدامین، گیوه‌چی، سعید، رشیدی، اصغر و نصبی، نسترن (1392) مکان‌یابی اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS و تکنیک AHP، مطالعه موردی: منطقه شش شهر شیراز. مطالعات پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال پنجم، شماره 17.

فلاحی، علیرضا (1386) معماری سکونتگاه‌های موقت پس از سوانح. تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

فلاحی، علیرضا (1395) معماری و مدیریت اردوگاه‌های پناهندگان و آوارگان. تهران، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران.

خاکی، راضیه (1388) اسکان موقت در پارک‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.

زنیان، بهاره (1390) برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های موقت در شهر تهران پس از وقوع زلزله احتمالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.

اسدی نظری، مهرنوش (1383) برنامه‌ریزی و مکان‌یابی اردوگاه‌های اسکان موقت بازماندگان زلزله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس.

وفایی‌نژاد، علیرضا و پیام‌راد، داود (1394) کمک به مدیریت بحران زلزله با مکان‌یابی مراکز اسکان موقت با استفاده از یک سیستم حامی تصمیم‌گیری GIS مبنا، مطالعه موردی منطقه 8 شهرداری اصفهان. نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره پنجم، شماره 2.

داداش‌پور، هاشم و خدابخش، حمیدرضا (1392) مکان‌یابی سایت‌های اسکان موقت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)؛ مطالعه موردی منطقه 16 تهران. نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 17، شماره 46.

Corsellis, T. and Vitale, A. (2005) Transitional Settlement, Displaced Population. University of Cambridge, shelter project, shelter center, Oxfam.

اداره هماهنگی امداد سوانح سازمان ملل متحد (1366) سرپناه پس از سانحه، رهنمودهایی در زمینه امداد. چاپ دوم، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

گلکار، کوروش (1390) آفرینش مکان پایدار؛ تأملاتی در باب نظریه طراحی شهری. تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

پوراحمد، احمد و حبیبی، کیومرث (1386) استفاده از الگوریتم‌های فازی وGIS برای مکان‌یابی تجهیزات شهری. مجله محیط‌شناسی، سال 33، شماره 42.

حبیبی، کیومرث و کوهساری، محمد جواد (1386) تهیه مدلی یکپارچه به‌وسیله تلفیق روش تصمیم‌گیری چند معیاره.

دستجردی، غلامرضا (1379) مکان‌یابی مراکز خدمات رسان در سطوح شهر با استفاده از مدل‌های GIS. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

نصیرپور، غفور، طیبا، علیرضا، داداشی، مریم و حسن‌آبادی، علی (1393) مکان‌یابی بهینه محل‌های اسکان موقت آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش‌های چند معیاری GIS؛ مطالعه موردی منطقه یک کرج.

مهندسین مشاور طرح و معماری (1381) گزارش بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران، مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری.

مهندسین مشاور طرح و معماری (1381) گزارش بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران، مطالعات اقتصادی و اجتماعی.

مهندسین مشاور طرح و معماری (1385) طرح بهسازی محله بریانک – هفت‌چنار.

مهندسین مشاور طرح و معماری (1381) گزارش بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران، مطالعات کاربری زمین.

مهندسین مشاور طرح و معماری (1381) گزارش بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران، مطالعات محیط‌زیست.

مهندسین مشاور طرح و معماری (1381) گزارش بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران، مطالعات زیرساخت‌های شهری.

مهندسین مشاور طرح و معماری (1381) گزارش بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران، مطالعات بافت فرسوده.

مهندسین مشاور طرح و معماری (1381) گزارش بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 10 تهران، مطالعات سوانح طبیعی.

جایکا، آژانس بین‌المللی همکاری‌های ژاپن (1380) مطالعات ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای تهران بزرگ.

نخعی، جلال (1395) کاربرد برنامه‌ریزی در معماری. تهران، مؤسسه انتشاراتی جهان جام‌جم.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است