تأثیر مشخصات مدل اتصال پای ستون در رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربند تعمیرپذیر دارای حرکت گهواره‌ای

معصومه فرش‌باف, علی نیکخو

چکیده


وجود تغییر مکان‌های ماندگار در سازه پس از وقوع زلزله‌های شدید، بهره‌برداری از سازه را با مشکل روبه‌رو کرده و بازسازی آنها نیاز به صرف وقت و هزینه‌های گزاف دارد. امروزه روش‌های نوینی برای طراحی لرزه‌ای سازه‌ها ابداع شده است که سطح عملکرد آنها را از ایمنی جانی تا حفظ سرمایه‌های استفاده شده در فرآیند ساخت سازه تغییر داده است. یکی از این روش‌ها استفاده از سیستم‌های دارای حرکت گهواره‌ای می‌باشد که با محدود کردن خسارت در قسمت‌‌های از پیش تعیین شده‌ی سازه، تعمیرپذیر بوده و به دلیل خاصیت برگشت‌پذیری که در مدل این مقاله با استفاده از کابل‌های پیش‌تنیده تأمین می‌شود، تغییر مکان‌های کمتری را به سازه تحمیل می‌کنند. در این مطالعه با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی به بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر رفتار اتصال پای ستون پرداخته و پاسخ‌ها با تغییر مشخصاتی از جمله میرایی، مقاومت و سختی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پاسخ‌‌های مورد مطالعه عبارتند از میانگین شتاب قائم ستون‌های دارای حرکت گهواره‌ای، تغییر مکان جانبی نسبی، میزان جابه‌جایی قائم ستون‌های دارای امکان بلندشدگی و سطح عملکرد. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده‌ی تأثیر مثبت کاهش سختی فشاری و افزایش میرایی بر کاهش شتاب‌ قائم ستون‌ها و بهبود سطح عملکرد با افزایش میرایی و مقاومت میراگرها می‌باشد.

موضوع


قاب فولادی مهاربندی دارای حرکت گهواره‌ای، تعمیرپذیری، اتصال ستون به فونداسیون، میراگر جاری‌شونده، سختی فشاری، میرایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Palermo, A. and Pampanin, S. (2004) The use of Controlled Rocking in the Seismic Design of Bridges. Ph.D. Thesis, Technical Institute of Milan, Milan.

Eatherton, M., Hajjar, J., Ma, X., Krawinkler, H., and Deierlein, G. (2010) Seismic design and behavior of steel frames with controlled rocking–Part I: Concepts and quasi-static subassembly testing. ASCE Structures Congress, Orlando, Florida.

Eatherton, M.R., Ma, Xiang, Krawinkler, H., Mar, D., Billington, S., Hajjar, J.F., and Deierlein, G.G. (2014) Design concepts for controlled rocking of self-centering steel-braced frames. Journal of Structural Engineering, 140(11), 04014082.

Pollino, M. (2015) Seismic design for enhanced building performance using rocking steel braced frames. Engineering Structures, 83, 129-139.

گریگوریان. م، فرش‌باف، م.، دهقانیان. ش. (1395) نوآوری در طراحی لرزه‌ای سیستم قاب خمشی-دیوار گهواره‌ای. اولین کنفرانس پژوهش‌های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی شریف.

SAP, Computer and Structure (1998) USA.

فرش‌باف. م، سروقد مقدم. ع، نیکخو، ع. (1395) تأثیر نوع رفتار اتصال ستون به فونداسیون، بر عملکرد لرزه‌ای ساختمان فولادی با سیستم مهاربند دارای حرکت گهواره‌ای. اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.

Zareian, F., Lignos, D., and Krawinkler, H. (2010) Evaluation of seismic collapse performance of steel special moment resisting frames using FEMA P695 (ATC-63) methodology. Structures Congress 2010.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است