ارائه رابطه‌ای جدید در محاسبه انرژی مستهلک شده در هنگام برخورد ساختمان‌ها در بارهای لرزه‌ای

حمید بیرقی, سعید دانشفر

چکیده


تنوع سلیقه‌ها در جهت ساخت ساختمان‌های مسکونی با سیستم‌های مقاوم لرزه‌ای متفاوت، همچنین عدم توجه به شرایط ساختمان مجاور در ارتفاع، نوع کاربری و طراحی منفرد ساختمان، سبب شده است که در هنگام رخداد زلزله، پاسخ‌های متفاوتی از ساختمان‌های مجاور رخ داده و تفاوت در مودهای ارتعاشی و تغییر مکان‌های متفاوت آنها باعث برخورد دو ساختمان و تخریب آنها می‌گردد. هر برخورد دو سازه به یکدیگر باعث استهلاک مقدار مشخصی از انرژی لرزه‌ای می‌شود. محققین بسیاری در مورد نیروی وارده در اثر ضربه ساختمان‌ها و انرژی مستهلک شده در اثر این رویداد طبیعی مطالعه کرده­اند. برای محاسبه این نیرو و میزان انرژی آن، مطالعه‌های عددی، روابط ریاضیاتی را ارائه نموده‌اند که بر اساس سرعت ضربه میزان انرژی مستهلک شده را نشان می‌دهند. در این مقاله، با فرض افزایش سرعت بعد از برخورد، رابطه جدیدی ارائه شده و دقت آن نیز اثبات می‌گردد.

موضوع


ضربه ساختمان‌های مجاور، سرعت ضربه، انرژی مستهلک شده، ضریب میرایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Anagnostopouls, S.A. (1986) Pounding of building in series during earthquakes. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 16(3), 443-456.

Papadrakakis, M., Mouzakis, H., Plevris, N., and Bitzarakis, S. (1991) Lagrange multiplier solution method for pounding of buildings during earthquakes. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 20(11), 981-998.

Filiatrault, A., Wagner, P., and Cherry, S. (1996) An experimental study on the seismic pounding of buildings. Eleventh World Conference on Earthquake Engineering, Pergamon, Elsevier Science Ltd, Oxford, England.

Cole, G.L., Dhakal, R.P., Carr, A.J., and Bull, D.K. (2010) Building pounding state of the art: Identifying structures vulnerable to pounding damage. Proceedings of the 2010 NZSEE Conference, Wellington, New Zealand, March 26-28.

Ye, K., Li, L., and Zhu, H. (2009) A note on the Hertz contact model with nonlinear damping for pounding simulation.

Jankowski, R. (2005) Non-linear viscoelastic modelling of earthquake-induced structural pounding. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 34, 595-611.

Komodromos, P and Polycarpou, P. (2010) On the Numerical Simulation of Impact for the Investigation of Earthquake-Induced Pounding of Building. Tenth International Conference on Computational Structures Technology, Civil-Comp Press, Stirlingshire, Scotland.

Barros, R. and Khatami, S.M. (2012) Importance of separation distance on building pounding under near-fault ground motion, using the Iranian earthquake code. 9th International Congress on Civil Engineering, Isfahan, Iran.

Barros, R.C., Naderpour, H., Khatami, S.M., and Mortezaei, A. (2013) Influence of seismic pounding on RC buildings with and without base isolation system subject to near-fault ground motions. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 1(1), 39-52.

Naderpour, H., Barros, R.C., Khatami, S.M., and Jankowski, R. (2015) Numerical study on pounding between two adjacent buildings under earthquake excitation. Shock and Vibration, Article ID 157273, 12-24.

Jankowski, R. (2006) Pounding force response spectrum under earthquake excitation. Engineering Structures, 28(8), 1149-1161.

Anagnostopoulos, S.A. and Des Roches, R. (2004) Equivalent viscous damping for modeling inelastic impacts in earthquake pounding problems. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 33(8), 897-902.

Anagnostopoulos, S.A. and Spiliopoulos, K.V. (1992) Investigation of earthquake induced pounding between adjacent buildings. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 21(4), 289-302.

Mahmoud, S. and Jankowski, R. (2009) Elastic and inelastic multi-storey buildings under earthquake excitation with the effect of pounding. Journal of Applied Sciences (Faisalabad), 9(18), 3250-3262.

Muthukumar, S. and Des Roches, R. (2006) A Hertz contact model with non-linear damping for pounding simulation. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 35(7), 811-828.

Goldsmith, W. (1960) Impact: The Theory and Physical Behavior of Colliding Solids (1st Edn). Edward Arnold, London, U.K.

Ye, K. and Zhu, H. (2008) A note on the Hertz contact model with nonlinear damping for pounding simulation. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 38(9), 1135-1142.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است