مروری بر بررسی طیف‌های طراحی سازه‌ها

میلاد محمدیان, عباس مهدویان, سمکو رشیدی

چکیده


در این پژوهش به بررسی طیف‌های طراحی شتاب افقی زمین و تأثیر عوامل متعدد از جمله شرایط خاک محل، بزرگا، مدت دوام زلزله، فاصله تا محل وقوع زلزله که همگی بر طیف پاسخ اثر می‌گذارند پرداخته ‌شده است. همچنین مباحث بنیادی مربوط به طیف‌های طراحی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین‌منظور ابتدا به تشریح تأثیر مشخصات حرکات لرزه‌ای زمین پرداخته می‌شود. سپس به تشریح طیف پاسخ پرداخته و روش‌های محاسبه طیف طرح و طیف الاستیک بررسی خواهد شد. روش‌های مختلف برآورد طیف‌های طراحی توسط محققین نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در انتها تاریخچه پژوهش و تحقیقات انجام ‌گرفته در ایران توسط محققین بیان خواهد شد. خاک دارای دو خاصیت مهم است، یکی فیلتر کردن بعضی از پریودها و دوم تشدید امواج رسیده از سنگ‌ به آن. در این بررسی‌ها مشاهده می‌شود که هرچه خاک نرم‌تر یا عمیق‌تر باشد پریود غالب آن بیشتر خواهد بود. بزرگا و فاصله مرکز زلزله تا محل سازه نیز یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر پریود غالب خاک می‌باشد. همچنین ثابت شده است که اگر از شتاب‌نگاشت‌های به ثبت رسیده برای طیف طرح استفاده شود، باید در انتخاب آنها دقت بسیار نمود. در این تحقیقات محققین بسیاری روش‌هایی را برای به دست آوردن طیف طراحی ارائه نموده‌اند که از بارزترین آنها می‌توان به مهرز اشاره کرد. مزیت‌های طیف مهرز این است که وی علاوه بر اینکه از رکوردهای شتاب‌نگاشتی بسیاری استفاده نموده است، تأثیر اثرات ساختگاهی را در چهار نوع دسته‌بندی نوع خاک محل در نظر گرفته است. در ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران نیز از اطلاعات شتاب‌نگاشتی استفاده شده است. در این ویرایش، به‌نوعی ضريب بازتاب زلزله را با يك نمودار چهار قسمتي تقريب زده است. این طیف نیز در محدوده پریودهای بالا بیش از مقدار واقعی طیف زمین‌لرزه‌های رکورد شده است. در واقع مطالعه حاضر یک مطالعه مروری در مورد برآورد انواع طیف‌های طراحی در ایران و جهان است که با جستجو در پایگاه‌های مختلف از جمله مقالات معتبر منتشره تا سال 2014 استخراج و نتایج مطالعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند.


موضوع


طیف پاسخ، طیف طراحی، اثرات ساختگاه، سرعت موج برشی، طیف بازتاب، استاندارد 2800

تمام متن:

PDF

مراجع


تابش‌پور، م. و ابراهیمیان، ح. (1388) مهندسی زلزله کاربردی در طراحی و بهسازی، فدک ایساتیس، تهران.

Seed, H.B., Ugas, C., and Lysmer, J. (1976) site-dependent spectra for earthquake resistant design. Bulletin of the Seismological Society of America, 66, 221-243.

Ambraseys, N.N. and Douglas, J. (2000) Reappraisal of the effect of vertical ground motions on response. Engineering Seismology and Earthquake Engineering, Research Report No. ESEE 00/4, Imperial College, London, UK.

Ambraseys, N.N., Simpson, K.A., and Bommer, J.J. (1996) Prediction of horizontal response spectra in Europe. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 25(4), 371-400.

جوان امروز، م. (1389) طیف¬های طراحی برای ساخت گاه‌های سنگی بر اساس داده¬های ایران با ملاحظات بزرگی و فاصله و مقایسه با طیف¬های منتج از مطالعات منطقه¬ای. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران.

جباری، ح. (1390) تعیین طیف طراحی شتاب افقی زمین برای خاک نوع I (بستر سنگی) ایران و مقایسه آن با طیف بازتاب استاندارد 2800 (ویرایش سوم). پایان¬نامه کارشناسی ارشد، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی.

Mahin, S.A. and Bertero, V.V. (1981) An evaluation of inelastic seismic design spectra. ASCE Journal of Structural Division, 107(ST9), 1777-1795.

Vidic, T., Fajfar, P., and Fischinger, M. (1994) Consistent inelastic design spectra: strength and displacement. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 23, 507-521.

Housner, G.W. (1952) Spectrum intensities of strong-motion earthquakes. Proceedings of the Symposium on Earthquake and Blast Effects on Structures. Earhquake Engineering Research Institule, Berkeley, California.

Newmark, N.M. and Hall, W.J. (1973) ‘Procedures and Criteria for Earthquake Resistant Design’. In: Building Practices for Disaster Mitigation, National Bureau of Standards (Washington D.C.), Building Science Series 46, 1, 209-236.

Newmark, N. M., Blume, J.A., and Kapur, K.K. (1973) Seismic design spectra for nuclear power plants. Journal Power Division, ASCE, Proceedings, 99(P02), pp. m-303.

Mohraz, B. (1978) Influences of the magnitude of the earthquake and the duration of strong motion on earthquake response spectra. Proc. Central Am. Conf. on earthquake Eng., San Salvadore.

Peng, M.H., Elghadamsi, F.E. and Mohraz, B. (1989) A simplified procedure for constructing probabilistic response spectra. Earthquake Spectra, 5(2), 393-408.

میراحسنی، و. (1379) تهیه طیف بازتاب طراحی ایران. مركز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسكن، تهران.

مقدم، ح. و فنایی، نادر (1382) بررسی طیف‌های ارتجاعی و غیرارتجاعی شتاب‌نگاشت‌های ایران. پژوهشنامه زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله، 6(2)، پياپي 20، 15-2.

حامدی، ف. (1380) بررسی شتاب‌نگاشت‌های زلزله‌های ایران جهت تعیین طیف طراحی. پایان‌نامه دوره دکتری عمران، راهنما دکتر محسن تهرانی‌زاده، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

حامدي، ف.، تهراني‌زاده، م. (1381) بررسي حداكثر حركات زمين، مدت دوام حركات شديد و محتواي فركانسي زلزله‌هاي ايران. نشریه دانشگاه اميرکبير، 13(50)، 307-318.

شکیب، ح.، احمدی‌زاده، م.، حمزه‌لو، ح.، فرزانگان، ا.، و میرسنجری، م. (1386) طیف طرح زلزله برای ایران. شماره: گ-430، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی.

بیات، ن. (1392) تعیین طیف طراحی شتاب افقی زمین برای خاک نوع II و III (بستر سنگی) ایران و مقایسه آن با طیف بازتاب استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش سوم). پایان¬نامه کارشناسی ارشد، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی.

کمیته بازنگری دائمی آیین‌نامه‌ی طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (1394) آیین‌نامه‌ی طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (ویرایش چهارم)، استاندارد 2800. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.

کمیته بازنگری دائمی آیین‌نامه‌ی طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (1384) آیین‌نامه‌ی طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (ویرایش سوم)، استاندارد 2800. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است