رفتار سدهای خاکی با هسته رسی و رویه بتنی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

مسعود عامل سخی, شروین احمدی, احسان سعیدی

چکیده


محتوای فرکانسی زلزله ­های حوزه­ های دور و نزدیک از گسل نشان می‌دهند که ارتعاشات رسیده به نقاط مختلف انواع سازه به فاصله از گسل، سازوکار چشمه و موقعیت قرارگیری ساختگاه سازه نسبت به جهت پیشروی امواج حاصل از گسلش بستگی دارد. تاریخچه مطالعات لرزه ­ای انواع مختلف سدهای خاکی نیز نشان داده است که این سدها در اثر اعمال زلزله­ های حوزه دور و نزدیک از گسل رفتار متفاوتی از خود نشان می­ دهند. در این مطالعه رفتار دینامیکی سد خاکی با هسته رسی و سد سنگریزه­ای با رویه بتنی تحت زلزله­ های حوزه دور و نزدیک گسل در معرض چند رکورد مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. به‌منظور انجام این تحقیق از روش اجزای محدود و نرم‌افزار ژئواستودیو 2007 استفاده شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات حوزه دور و نزدیک گسل بر روی جابه‌جایی­ های افقی و نشست سد خاکی با هسته رسی و سد سنگریزه­ ای با رویه بتنی است.

موضوع


سد خاکی با هسته رسی، سد خاکی با رویه بتنی، تحلیل دینامیکی، زلزله حوزه دور، زلزله حوزه نزدیک گسل

تمام متن:

PDF

مراجع


Krinitzsky, E.L. and Hynes, M.E. (2002) The Bhuj, India, earthquake: lessons learned for earthquake safety of dams on alluvium. Engineering Geology, 66(3-4), 163-196.

Yamaguchi, Y. (2008) Preliminary investigation of dams stricken by the Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake in 2008. 5th EADC International Symposium on Co-existence of Environment and Dams.

Xu, Z. (2008) Performance of Zipingpu CFRD during the strong earthquake. Proc. 10th International Symposium on Landslides and Engineered Slopes, Xian, China, 30.

Shannon, D.A. (2009) Dam damage: evaluating and learning from the Wenchuan Earthquake's impact to China's Dams. TCLEE 2009: Lifeline Earthquake Engineering in a Multi Hazard Environment.

Gazetas, G. (1987) Seismic response of earth dams: some recent developments. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 6(1), 2-47.

Uddin, N. (1999) A dynamic analysis procedure for concrete-faced rockfill dams subjected to strong seismic excitation. Computers and Structures, 72(1-3), 409-421.

Rampello, S., Cascone, E., and Grosso, N. (2009) Evaluation of the seismic response of a homogeneous earth dam. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29(5), 782-798.

Li, S. and Xie, L.L. (2007) Progress and trend on near-field problems in civil engineering. Acta Seismologica Sinica, 20(1), 105-114.

Ghaemmaghamian, M.R. and Khalili, B. (1387) Evaluation of the effect of fault ruptures parameters and site location on the near-fault pulse characteristics. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, 42, 487-496 (in Persian).


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است