تحلیلی بر پارامترهای پاسخ لرزه‌ای سازه‌های کوتاه‌مرتبه دارای سیستم دوگانه حاوی پانل‌های مهاربندی زیپر شورون و قاب خمشی فولادی تحت اثر زلزله‌های حوزه نزدیک

سعید علیزاده, افشین مشکوه‌الدینی

چکیده


در این پژوهش، رفتار لرزه­ای ساختمان­های فولادی 5 طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی - مهاربندی شورون و نیز پانل­های زیپر شورون مورد بررسی قرار گرفته است. نگرش خاص این پژوهش؛ در ارزیابی تغییرات پاسخ‌های تغییر مکان نسبی، سرعت نسبی و شتاب مطلق طبقات سازه­های مطالعاتی می‌باشد. پاسخ لرزه­ای سازه‌های مطالعاتی بر پایه انجام تحلیل­های تاریخچه زمانی غیرخطی، تحت مجموعه­ای از رکوردهای سه مؤلفه­ای حوزه دور و نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین ویژگی­های جنبش­های نیرومند زمین در حوزه نزدیک گسل، پدیدار شدن ساختارهای پالس­گونه در تاریخچه زمانی رکورد است. وجود اسپایک­های پر دامنه و پالس­های بزرگ پریود بلند در رکوردهای حوزه نزدیک، پارامترهای پاسخ لرزه‌ای سازه را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. روند تغییرات پارامترهای نیاز تغییر مکان نسبی، شتاب مطلق و سرعت نسبی طبقات تحت رکوردهای حوزه نزدیک حاوی پالس سرعت، برای سازه‌های مطالعاتی دارای پانل­های مهاربندی زیپر شورون نسبت به مدل حاوی آرایش مقاوم شورون، به‌ترتیب دارای روند کاهشی تا حدود 45 درصد، 21 درصد و 38 درصد می­باشد. همچنین حرکات نیرومند زمین که حاوی پالس‌های جهت­داری ناشی از فرآیند شکست پیش‌رونده گسل می‌باشند، قابلیت افزایش چشمگیر هر دو پارامتر نیاز جابه‌جایی غیر الاستیک و شکل‌پذیری را دارا هستند. شایان توجه است که این مشخصات در طراحی لرزه‌ای اسکلت مقاوم سازه‌ها با نگاه جامع­تری لحاظ گردد.

موضوع


سیستم دوگانه فولادی، پانل مهاربندی شورون، المان زیپ، رفتار غیرخطی، رکورد حوزه نزدیک، پالس سرعت

تمام متن:

PDF

مراجع


Sehhati, R., Rodriguez-Marek, A., El Gawady, M., and Cofer, W.F. (2011) Effects of near-fault ground motions and equivalent pulses on multi-story structures. Engineering Structures, 33, 767-779.

PEER Report 2017/06 (2017) Guidelines for Performance Based Seismic Design of Tall Buildings. University of California, Berkeley.

Richards, P. and Uang, C.M. (2006) Testing Protocol for Short Links in Eccentrically Braced Frames. Journal of Structural Engineering, 132, 1183-1191.

Khatib, I.F., Mahin, S.A., and Pister, K.S. (1988) Seismic behavior of concentrically braced steel frames. Earthquake Engineering Research Center (EERC), University of California, Berkeley.

Yu, H., Guo, Y., Zhang, Y., and Wang, X., (2016) Design and seismic response of modified suspended zipper braced frames. Journal of Constructional Steel Research, 120, 8-24.

ASCE 7-05 (2006) Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. American Society of Civil Engineers/Structural Engineering Institute.

Kalkan, E. and Kunnath, S. (2006) Effects of fling step and forward directivity on seismic response of buildings. Earthquake Spectra, 22(2), 367-390.

Sehhati, R., Rodriguez-Marek, A., ElGawady, M., and Cofer, W.F. (2011) Effects of near-fault ground motions and equivalent pulses on multi-story structures. Engineering Structures, 33, 767-779.

Lagaros, N.D. (2010) The impact of the earthquake incident angle on the seismic loss estimation. Engineering Structures, 32, 1577-1589.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (1393) آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش چهارم.

دفتر مقررات ملی ساختمان ایران (1392) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان: بارهای وارده بر ساختمان. تهران: وزارت راه، مسکن و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان.

دفتر مقررات ملی ساختمان ایران (1392) مبحث دهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان-های فولادی. تهران: وزارت راه، مسکن و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان.

علیزاده، س. (1396) نمود اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه‌ای اسکلت¬های دو گانه دارای مهاربند زیپر شورون تحت رکوردهای باند باریک. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، تهران (در دست تدوین).

SAP2000 in Structural Analysis Program (2010) Berkeley: Computers and Structures, Inc.

Federal Energy Management Agency (FEMA) (1998) Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. FEMA 356, Createspace Independent Publication.

Azhdarifar, M. and Meshkat-Dini, A. (2015) Study on the seismic response parameters of steel medium-height buildings with framed-tube skeleton under near-fault records. Electronic Journal of Structural Engineering, 15(1), 70-87.

Tehranizadeh, M. and Meshkat-Dini, A. (2007) Non-linear response of high-rise buildings to pulse type strong ground motions. The 2007 Conference of the Australian Earthquake Engineering Society, Wollongong, Australia.

Sohrabifard, S., Mansoori, M.R., Meshkat-Dini, A., and Moghadam, A.S. (2017) Seismic response of asymmetric steel bundled tube resistant skeletons under near-field earthquake records. 16th World Conference on Earthquake Engineering (16WCEE), Santiago, Chile, No. 2444.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است