بررسی لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتنی با شکل‌پذیری متوسط بر اساس دو ویرایش سوم و چهارم استاندارد 2800

علی خیرالدین, مائده قره باغی

چکیده


در تدوین آیین‌نامه ساختمان­ها در برابر زلزله، استاندارد 2800 ضوابط و مقرراتی را برای طرح و اجرای ساختمان­ها در برابر اثرات ناشی از زلزله در نظر گرفته که با رعایت این ضوابط انتظار می­رود اهداف ارائه شده در آیین‌نامه تأمین شوند؛ اما در زمینه تأمین اهداف عملکردی که این استاندارد مد نظر قرار دارد و میزان خساراتی که ساختمان­ها در حین وقوع زمین‌لرزه‌های مختلف ممکن است از خود بروز دهند، ابهاماتی وجود دارد. در این مقاله هدف مقایسه ضوابط ویرایش سوم و چهارم استاندارد 2800 ایران در رابطه با سطح عملکرد خدمت‌رسانی ایمنی جانی (LS) و نحوه تشکیل مفاصل خمیری با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی می­باشد. در این راستا سه سازه 5، 10 و 15 طبقه با سیستم قاب خمشی بتن‌آرمه با شکل­پذیری متوسط یک‌بار با ضوابط ویرایش سوم و بار دیگر با ضوابط ویرایش چهارم بارگذاری و تحلیل شده­اند و سازه­ها برای خدمت‌رسانی در سطوح عملکرد تعریف شده (ایمنی جانی)، طراحی می­شوند. نتایج نشان می­دهد که سازه­های طراحی شده با ویرایش چهارم استاندارد 2800 می­توانند سطح عملکردی ایمنی جانی (LS) را در جابه­جایی بیشتری نسبت به ویرایش سوم حفظ کنند. همچنین با بررسی اختلاف درصد مفاصل نقض ایمنی جانی در مدل­های ویرایش چهارم و سوم مشاهده می­شود که به‌طور میانگین 6 درصد از مفاصل سازه­های طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800 از محدوده ایمنی جانی خارج شده­اند.

موضوع


قاب خمشی بتن‌آرمه متوسط، استاندارد 2800، تحلیل استاتیکی غیرخطی

تمام متن:

PDF

مراجع


Gulkan, P. and Sozen, M.A. (1974) Inelastic responses of reinforced concrete structure to earthquake motions. ACI Journal, 71(12), 604-610.

Rofooei, F.R., Attari, N.K., Rasekh, A., and Shodja, A.H. (2006) Comparison of static and dynamic pushover analysis in assessment of the target displacement. International Journal of Civil Engineering, 3, 212-225.

Gen, M. and Cheng, R. (1997) Evolutionary Algorithm and Engineering Design. A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, Inc., New York.

Krawinkler, H. (1998) Pushover analysis: why, how, when, and when not to use it. Proceedings of the 65th Annual Convention of the Structural Engineers Association of California.

نهایت فخار، ش.، ایزدی نیا، م. و رهگذر، م.ح. (1390) مقایسه نتایج حاصل از آنالیزهای لرزه ای پوش آور مرسوم و دینامیکی غیرخطی بر قاب های خمشی بتنی. اولین همایش منطقه ای عمران و معماری، آمل، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد آیت ا.. آملی، http://www. .civilica.com/Paper-RCCA01-RCCA01_039.html

Ravikumara, H.S., Kulkarni S.R., Narayan, K.S.B. (2015) A Study on Plastic Hinge Formation in RC Frame by Nonlinear Static Analysis. International Journal of Research in Engineering and Technology, 4(9), 179-181.

Goel, R.K. and Chopra, A.K. (2005) Extension of modal pushover analysis to compute member forces. Earthquake Spectra, 21(1), 125-139.

Chopra, A.K. and Goel R.K. (2001) Modal pushover analysis of SAC buildings. Proceedings SEAOC Convention, San Diego, California.

Adeli, H. and Sarma, K.C. (2006) Cost Optimization of Structures: Fuzzy Logic, Genetic Algorithms, and Parallel Computing. John Wiley & Sons Ltd, England.

Chopra, A.K. and Goel, R.K. (2004) A modal pushover analysis procedure to estimate seismic demands for unsymmetric‐plan structural dynamics. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 33(8), 903-927.

Fajfar, P., Marušić, D., and Peruš, I. (2005) Torsional effects in the pushover-based seismic analysis of buildings. Journal of Earthquake Engineering, 9(6), 831-854.

Goel, R.K., and Chopra, A.K. (2004) Evaluation of modal and FEMA pushover analyses: SAC buildings. Earthquake Spectra, 20(1), 225-254.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (1384) آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش سوم.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (1393) آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش چهارم.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (1392) مبحث ششم، مقررات ملی ساختمان، بارهای وارد بر ساختمان.

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (1392) دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه 360).

تقی نژاد، ر. (1388) طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد با استفاده از تحلیل پوش آور Etabs-Sap2000. نشر کتب دانشگاهی.

ACI (2014) Building Code Requirment for Structural Concrete and Commentary-ACI 318R-14, American Concrete Institue, Farmington Hills, MI, USA.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است