تأثیر الگوی چیدمان دیوار برشی در ساختمان‌های بتنی مسلح بر رفتار لرزه‌ای آنها

ساعد حبیب زاده, حمید صابری, وحید صابری

چکیده


ساختمان‌ها باید قادر به مقاومت در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله و باد باشند. سازه‌ها نیاز به‌سختی کافی دارند در غیر این صورت بارهای جانبی آسیب‌های شدیدی را به سازه ساختمان‌ها وارد خواهند کرد. یک روش ارائه پایداری جانبی، استفاده از دیوار برشی در سازه‌هاست. نحوه آرایش دیوار برشی نقش مهمی را در عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که انتخاب بهینه آن مورد توجه مهندسان قرار گرفته است. در این مقاله نحوه چیدمان دیوار برشی بتنی در ارتفاع یک سازه بتنی 10 طبقه مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ سازه‌ها شامل تغییر مکان سازه، دریفت و سختی طبقات در دو راستای صفحه‌ای و همچنین وزن و برش پایه سازه‌ها، مورد ارزیابی مقایسه‌ای قرار گرفته است. 9 حالت آرایش چیدمان دیوار برشی در ارتفاع توسط نرم‌افزار ETABS 2013 مدل‌سازی شد. چهار مدل در دو راستا دارای یک نوع آرایش دیوار برشی هستند و در پنج مدل دیگر ترکیبی از این آرایش‌ها در دو راستا استفاده‌ شده است که به روش تحلیل استاتیکی معادل و بارگذاری جانبی بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران ویرایش چهارم مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که سازه‌ای که در هر دو راستا دارای چیدمان دیوار برشی به‌صورت ضربدری در ارتفاع است، پاسخ و عملکرد سازه‌ای مناسب‌تری نسبت به 8 آرایش دیگر دیوارهای برشی و سازه مبنا دارد.       تغییر مکان سازه منتخب نسبت به سازه مبنا ۱۸/۶۸ درصد کاهش نرخ، حداکثر دریفت سازه منتخب نسبت به سازه مبنا ۳۸/۵۳ درصد کاهش نرخ، حداکثر سختی سازه منتخب نسبت به سازه مبنا ۷/۸۳ درصد افزایش نرخ، وزن و برش پایه سازه منتخب نسبت به سازه مبنا ۲۳/۳ درصد کاهش نرخ داشته است.

موضوع


دیوار برشی، عملکرد لرزه‌ای، تغییر مکان، دریفت، سختی

تمام متن:

PDF

مراجع


Kwon, J. and Ghannoum, W.M. (2016) Assessment of international standard provisions on stiffness of reinforced concrete moment frame and shear wall buildings. Engineering Structures, 128, 149-160.

Parulekar, Y.M., Reddy, G.R., Vaze, K.K., Pegon, P., and Wenzel H. (2014) Simulation of reinforced concrete short shear wall subjected tocyclic loading. Nuclear Engineering and Design, 270, 344-350.

Hidalgo, P.A., Jordan, R.M., and Martinez, M.P. (2002) An analytical model to predict the inelastic seismic behavior of shear-wall, reinforced concrete structures. Engineering Structures, 24, 85-98.

Wang, Q., Wang, L., and Liu, Q. (2001) Effect of shear wall height on earthquake response. Engineering Structures, 23(4), 376-384.

Lova Raju, K. and Balaji, K.V.G.D. (2015) Effective location of shear wall on performance of building frame subjected to earthquake load. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, 2(1), 33-36.

Mary Williams, P. and Tripathi, R.K. (2016) Effect of Shear Wall Location on the Linear and Nonlinear Behavior of Eccentrically Loaded Buildings. Indian Journal of Science and Technology, 9(22), 1-5.

Aminnia, M. and Hosseini, M. (2015) The effects of placement and cross-section shape of shear walls in multi-story RC buildings with plan irregularity on their seismic behavior by using nonlinear time history analyses. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 9(10), 1327-1334.

Ministry of Road, Housing and Development Research Center (1393) Standards for Buildings Design Against Earthquake Standard 2800. Tehran, Iran.

مهدوی، و. و حسینی، م. (۱۳۹۵) مروری بر روش¬های مودال شناسایی آسیب در سازه ها. اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است