ارزیابی زاویه‌ی تحریک زلزله بر روی ساختمان‌های فولادی نامنظم در پلان با تأکید بر نامنظمی هندسی پلان

محمود حسینی, سعید تمدن, سامان راحت دهمرده

چکیده


یکی از حساسیت‌های اصلی طراحان ساختمان مشخص نمودن راستای بحرانی اعمال بار زلزله بر سازه می‌باشد که بیشترین پاسخ‌های احتمالی المان‌های مختلف را ناشی می‌شود. این راستا می‌تواند بین 90- تا 90+ درجه متغیر باشد. بدین منظور آیین‌نامه‌های ساختمانی به‌جای یافتن زاویه‌ی بحرانی روش‌های ساده‌تری را مطرح نموده‌اند. به‌عنوان‌مثال روش پیشنهادی آیین‌نامهی 2800، روش 30+100 درصد می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است با مدل‌سازی یک ساختمان با اسکلت فلزی نامنظم در پلان و انجام تحلیل طیفی با استفاده از طیف استاندارد آیین‌نامه‌ی 2800 و تحلیل تاریخچه زمانی خطی با به‌کارگیری هفت زوج شتاب‌نگاشت برای زوایای 90- تا 90+ زاویه‌ی بحرانی تحریک زلزله تعیین و با روش لوپز- تورس کنترل و در نهایت پاسخ برش پایه با نتایج روش 30+100 آیین‌نامه مقایسه گردد. نتایج تحلیل طیفی دقیق به کمک نرم‌افزارهای مربوطه نشان‌دهنده‌ی این موضوع می‌باشد که در صورت یکسان بودن طیف طراحی در دو جهت اصلی رابطه‌ی 30+100 درصد مقداری در حدود 5/3 درصد دست بالاتر از واقعیت می‌باشد و در صورت استفاده از دو سیستم لرزه بر جانبی (با دو ضریب رفتار مختلف) و غیر هم‌شکل بودن طیف‌ها رابطه‌ی آیین‌نامه حتی می‌تواند دست پایین نیز باشد. نتایج نشان‌دهنده‌ی این موضوع می‌باشند که با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی رابطه‌ی 30+100 بسیار محافظه‌کارانه می‌باشد.

موضوع


آیین‌نامه 2800، ساختمان نامنظم، زاویه بحرانی، زلزله، تحلیل

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است