بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای پرکننده از مصالح رایج بر اساس نتایج آزمایش های لرزه ای

آزاده نوری فرد, محمدرضا تابش پور, فاطمه مهدی زاده سراج

چکیده


تجارب زلزله های گذشته نشان می دهد دیوارها از جمله عناصری هستند که در زلزله های خفیف و متوسط نیز دچار آسیب می شوند. این عناصر غیر سازه‌ای می توانند موجب پابرجا ماندن ساختمان های فاقد سیستم لرزه بر گردیده و یا برعکس باعث فروپاشی ساختمان های مهندسی ساز گردند. پژوهش حاضر بر پايه‌ی نتايج آزمايش های انجام شده بر روی دیوارهای ساخته شده از مصالح مختلف توسط محققین قبلي استوار گردیده است. در اين تحقيق پس از مطالعه‌ی میدانی وضعیت ساخت‌وساز در شهر تهران، 12 مجموعه آزمایش لرزه ای مورد تحليل قرار گرفته‌ و بر این اساس اصولي برای بهبود رفتار لرزه ای دیوارها استخراج گردیده است. اصول استخراج شده در قالب چک‌لیستی به‌عنوان نتيجه پژوهش حاضر ارائه گرديده است. اين چک‌لیست به‌صورت ابزاري در اختيار مهندسين سازه و معماري قرار خواهد گرفت تا ضمن آگاهي از عملكرد لرزه‌اي مصالح انتخابي و ميزان كارايي تمهيدات قابل اجرا، مناسب ترین راه‌كار جهت ارتقاي عملكرد لرزه‌اي را بر اساس شرايط پروژه برگزينند. به‌عنوان يكي ديگر از نتايج می‌توان ادعا نمود علي رغم ساختار یکپارچه‌تر پانل‌ها، با پيش بيني تمهيدات ويژه‌ بر اساس نوع مصالح مي‌توان عملكرد لرزه‌اي ساير مصالح را نيز ارتقا بخشيد. بديهي است هر چه ويژگي‌هاي ذاتي مصالح مطلوب‌تر باشد، تمهيدات مورد نياز كمتر و اطمينان از رفتار لرزه‌اي ديوار بيشتر خواهد بود.

موضوع


دیوار، بلوک ها، پانل ها، اجرای ساختمان، آزمایش لرزه ای

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است