بررسی عملکرد اتصالات مورد استفاده در خطوط انتقال آب تحت اثر بارهای لرزه ای

فاطمه سادات اخوان حجازی, مهدی مقیمی

چکیده


شریان های حياتي به دلايلي چون گستردگي زياد، وابستگي عملكرد آنها به يكديگر و تشديد آسيب‌ديدگي به علت اثر متقابل آنها با سایر سازه ها از اهميت خاصي برخوردارند. خطوط انتقال آب و خطوط اصلي توزيع آب شهري، به علت اهميت و ويژگي‌هاي خاص آنها نسبت به ساير سازه‌ها، به توجه و دقت خاصي نيازمندند. انواع خرابي خطوط لوله‌ی مدفون ممكن است به سبب تخريب بدنه، اتصالات آن و يا به‌صورت تركيبي از خرابي بدنه و اتصالات باشد. خرابي بدنه به سبب شكستگي، تركيدگي، ‌تابيدن و يا خم‌شدن لوله و خرابي اتصال به سبب شكستگي و تركيدگي جوش، در‌رفتگي اتصال پيچ و مهره‌اي، بيرون آمدن قطعات اتصال می باشد. مطالعات نشان مي‌دهد كه خرابي در اتصالات به‌مراتب بيشتر از خرابي بدنه است. به همین جهت در این مقاله سعی شده است رفتار لرزه ای انواع اتصالات مورد استفاده در خطوط لوله مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات انجام‌شده نشان می دهد در لوله های ناپیوسته اتصالات غیرقابل انعطاف، نسبت به اتصالات انعطاف‌پذیر آسیب پذیری بیشتری در اثر نیروهای زلزله دارند و اکثر خسارت ها به اتصالات لوله ها با یکدیگر و یا سایر سازه ها مربوط می شوند. همچنین نوع و جنس اتصال با توجه به جنس لوله و نحوه‌ی صحیح نصب اتصال می‌تواند نقش اساسی در بالا بردن طول عمر خط لوله داشته باشد.

موضوع


رفتار لرزه ای، خطوط لوله، شریان حیاتی، اتصالات انعطاف پذیر

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است