ساختمان‌های آجری کلاف‌دار به عنوان یک سیستم سازه ای اقتصادی و مقاوم در برابر زلزله

ساسان عشقی, بهرنگ صرافی

چکیده


استفاده از ساختمان‌های بنایی از قرون گذشته در ایران و سایر نقاط جهان رواج داشته است. با تولد فولاد و بتن مسلح به‌عنوان مصالح اصلی سازه ای در طرح و اجرای ساختمان‌ها، استفاده از مصالح بنایی سنتی در ساختمان‌های با اهمیت در شهرها رو به کاهش نهاد. با این وجود، هنوز هم در بسیاری از شهرها و تقریباً اکثر مناطق روستایی، ساختمان‌های بنایی تعداد قابل توجهی از ساختمان‌ها را تشکیل می‌دهند که از دلایل این امر سهولت اجرا و صرفه‌ی اقتصادی آن می باشد؛ اما توجه به روش‌های تحلیل و طراحی این سیستم‌ها و ضوابط آیین‌نامه‌ای مربوطه متناسب با اهمیت و کاربرد آنها نبوده است. تغییرات کم در ضوابط موجود در آیین‌نامه‌ی زلزله ایران نسبت به ویرایش‌های قبلی آن و همچنین نوع ضوابط ارائه‌شده در سایر دستورالعمل‌های موجود مؤید این امر می‌باشد. در این مقاله مزایای فنی، اجرایی و اقتصادی سیستم آجری کلاف‌دار با استفاده از تحقیقات به عمل آمده توسط مؤلفان و دیگر پژوهشگران بررسی می شود. این بررسی نشان می دهد که این سیستم سازه ای علاوه بر اقتصادی بودن درصورتی‌که بر اساس ضوابط اجرا شوند، در برابر زلزله می توانند تا حد قابل قبولی مقاوم باشند. با ارتقای ضوابط فعلی آیین نامه  زلزله ایران و اهتمام بیشتر به آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح در زمینه‌ی عملکرد این دسته از ساختمان‌ها شاهد گسترش بیشتر استفاده از آنها خواهیم بود.

موضوع


ساختمان‌های آجری کلاف‌دار، سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، ساختمان‌های ارزان‌قیمت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است