معرفی جفت غلتکهای متعامد بر بسترهای کاو با قوس دایره ای به عنوان جداساز لرزه ای: بررسیهای عددی و آزمایشگاهی

محمود حسینی, امیرحسین سرور

چکیده


جداسازی لرزه ای، یکی از فنون ارائه شده در مهندسی سازه با فلسفه کاهش یا حذف پتانسیل خسارت زمین لرزه است، که با ارائه سیستم های کارا و مؤثر در این زمینه می توان تلفات جانی و مالی حاصل از زلزله را به حداقل رساند. در این مقاله با تحلیل های عددی و آزمایشگاهی به بررسی یک نوع از جداسازهای غلتشی جهت استفاده در ساختمانهای کوتاه تا متوسط پرداخته شده که به صورت جفت غلتکهای متعامد واقع بر بسترهای کاو با قوس دایره ای می باشند و حرکت سازه در تمام امتدادهای افقی را مقدور می سازند. بستر قوسی کاو به سیستم جداساز توانایی بازگشتن به موقعیت اولیه و نیز سختی مؤثر فزاینده می دهد. از محاسن سیستم پیشنهادی در مقایسه با سایر سیستم های موجود نظیر جداسازهای الاستومر و اصطکاکی می توان به عدم احتیاج به تکنولوژی پیشرفته جهت تولید و نصب و همچنین اقتصادی بودن آن اشاره کرد. نتایج ارائه شده در این مقاله شامل خروجی های تحلیل های عددی با روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS جهت  به دست آوردن نمودارهای نیرو- جابه جایی در راستای افقی تحت بارهای قائم مختلف می باشد که صحت آنها از طریق مطالعات آزمایشگاهی مورد تأیید قرار گرفته  است. نمونه آزمایشی تا 70 تن بار قائم، که تقریباً معادل با بار قائم متوسط وارد بر پی در یک ساختمان 4 طبقه می باشد، به وسیله تحریک کننده های افقی و قائم بارگذاری شده است. پس از راستی  سنجی انجام شده جهت اطمینان از مدلسازی عددی، با استفاده از نرم افزار ABAQUS، تسلیم نشدن غلتکها تحت اثر بار قائم با استفاده از معیار تسلیم   von Mises بررسی شده  است. نتایج نشان می دهند، اگر کل قطعات سیستم جداساز از فولاد با مقاومت بالا (برای مثال فولاد MO40) ساخته شده  باشد، جداسازها می توانند به صورت کاملاً مؤثر در ساختمانهای تا 14 طبقه مورد استفاده قرار گیرند.

موضوع


جداساز لرزه ای، غلتکهای متعامد، مقاومت غلتشی، تحلیل اجزاء محدود با نرم افزار ABAQUS

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است