پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله با هدف ترویج علم و انتشار نتایج پژوهش های مرتبط با علوم زلزله و ارتقاء دانش فنی و علمی مهندسان، محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان و ارائه فعالیت‌های انجام شده توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در زمینه‌ زلزله شناسی، ژئوتکنیک لرزه ای، مهندسی زلزله، و مدیریت خطرپذیری منتشر می‌شود. انتشار پژوهشنامـه از خرداد ۱۳۷۱ با عنوان خبرنامه به‌صورت دو ماهنامه در هشت صفحه آغاز شد و در دومین سال انتشار با افزایش محتوای علمی- تحقیقاتی، به پژوهشنامه تغییر یافت و تا اسفنـد ۷۵ به‌صورت دو ماهنامـه منتشـر گردید. در پاییز ۱۳۷۷و با افزایش صفحات، ارتقاء سطح علمی مقالات، روند تدریجـی حـذف مقـالات ترجمه‌شده و تدویـن و انتشـار مقـالات تألیفـی به پژوهشنامـه زلزلـه شناسی و مهندسی زلزله تغییر نام یافت و بر اساس رأی یک‌صد و دومین جلسه مورخ ۷۷/۱۲/۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به کسب درجه‌ی علمی- ترویجی نائل آمد. پژوهشنامه با تلاش همه جانبه پژوهشگاه و جذب مقاله از پژوهشگران و متخصصان خارج از پژوهشگاه و به تدریج با ارائه مطالب و مقالات بیشتر، محتوای غنی تر و حجمی افزون تر به صورت فصلنامه منتشر شده است و در حال حاضر، عضو نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی( ISC) می‌باشد. مـدیـر مسـؤول و شـورای نـویسـندگان پژوهشنامه از تمـامی عزیزان صاحبنظر و اندیشمندان فرهیخته دعوت می‌نمایـد تا بـا ارسـال مقـالات در بردارنده یافته‌های تحقیقـاتی خـویش در زمیـنه‌های لـرزه زمین‌ساخت، زلزله‌شناسی، زلزله‌شناسی مهندسی، ژئوتکنیک لرزه‌ای، مهنـدسی سازه، مهندسی زلزله شریان‌های حیاتی، تحلیل لـرزه‌ای سـازه، طـراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله و مـدیـریـت بحـران جهـت درج در این مجـله علمی-ترویجی، در ارتقاء سـطح دانـش و آگـاهی‌هـای مـربـوط به زلـزله شنـاسی، مهندسی زلزله و گرایش‌های وابسته مشارکت نمایند.

اطلاعیه

به استحضار تمامی اساتید و محققین گرامی می‌رساند که پیرو آیین‌نامه جدید نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 98/2/2، مجله علمی-ترویجی پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله دیگر قابل انتشار نمی‌باشد. لازم به توضیح است طبق آیین‌نامه جدید، از زمان ابلاغ این آیین‌نامه به‌جای درج عنوان «علمی –پژوهشی» و «علمی ترویجی» باید از عنوان یکسان «نشریه علمی» استفاده شود. نشریه علمی طبق تعریف نشریه‌ای است که با هدف گسترش ارتباطات علمی، هدفمندسازی پژوهش و فناوری، پیشرفت و ترویج علم یافته‌های تازه و دستاورد پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای را در قالب مقاله‌های علمی در دوره و شمارگان منظم منتشر می‌نماید. در نشریه علمی انواع مقالات از قبیل مقاله علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، نقطه‌نظر، مفهومی و فنی قابل انتشار خواهد بود. لذا علاقه‌مندان به چاپ مقالات علمی –ترویجی که از ارزش و جایگاه خاصی در مقالات علمی برخوردارند، می توانند مقالات خود را جهت چاپ در نشریه علمی «علوم و مهندسی زلزله» به دفتر این مجله ارسال نمایند.